Informace pro sponzory

Vítáme všechny zájemce o spolupráci. Pro naši sportovní činnost je nezbytné finanční zajištění. Nabízíme propagaci vaší firmy formou reklamy na webových stránkách, mantinelech, při pořádání turnajů umístění banerů v hale a další.

V případě zájmu vám veškeré informace poskytne manažer klubu Jiří Pařenica, tel. +420 724 725 807, e-mail: jiri@fktrooper.cz nebo prezident klubu Marek Plas, tel. +420 606 633 132, e-mail: marek@fktroopers.cz.