Granty

V roce 2017 získal náš spolek dotaci od MŠMT v rámci Programu VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech v celkové výši 158.000,- Kč, ze které spolufinancuje náš spolek v rámci projektu Podpora činnosti florbalového oddílu zaměřeného na děti a mládež svůj běžný provoz.

Rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace na rok 2017